Onlineansökan

October 2011
En skolhemsida där eleverna har varit med och designat utseendet. Hemsidan administreras /uppdateras av skolpersonal och elever via webbläsare. Bilder laddas upp på hemsidan...
February 2012
En förening med 30 konstnärer driver en galleri på Södermalm i Stockholm. Betoningen ligger på aktuell utställning som visas i sin helhet på startsidan....
October 2011
Supermarket Art Fair visar sina årliga utställningsprojekt. Personal med olika behörigheter uppdaterar allt innehåll. Avancerad sortering och administration av ansö...
Syndicate content