Drupal

October 2011
Det här är en minimalistisk hemsida för en arkitekt som själv vill hålla sin hemsida aktuell. Skalbart tema (Anpassad till olika skärmstorlekar). Fungerar på...
October 2012
Block Arkitektkontor bildades år 2000 av Maria Block och är inrymt i en före detta kapsylfabrik på Söder i Stockholm. Kontoret arbetar huvudsakligen med ekologisk...
October 2010
Centrum för fotografi presenterar ett projekt. Design gjord av Ohlsonsmith Personal uppdaterar allt innehåll Olika logotyper på sidorna Video (Vimeo)
June 2011
Fiber Art Sweden - FAS är ett nätverk av konstnärer som verkar med textila medel och metoder och som befrämjar diskussionen och idéutbytet i den textila intressesfären...
February 2013
Design av Susanna Wiklund
October 2011
En skolhemsida där eleverna har varit med och designat utseendet. Hemsidan administreras /uppdateras av skolpersonal och elever via webbläsare. Bilder laddas upp på hemsidan...
October 2013
Samarbete med designer Karin Roberts
August 2010
Konstnärsportfolio. Slumpade bilder på framsidan. Användande av taggar som navigering Avancerade listningar av projekt. Avancerad cv. Interna sidor bara synliga f...
October 2010
Dokumentation av Points of Departure - en rad händelser inom det textila fältet, 11 - 26 september 2010. Designelement av Susanna Wiklund Points of Departure arrangeras av Fiber Art Sweden...
June 2012
Hemsida för en daglig verksamhet för konstnärer med funktionsnedsättningar. Hemsidan är uppdelad i två verksamheter som adminisitreras av flera personer. Listningar...
February 2012
En förening med 30 konstnärer driver en galleri på Södermalm i Stockholm. Betoningen ligger på aktuell utställning som visas i sin helhet på startsidan....
October 2011
Supermarket Art Fair visar sina årliga utställningsprojekt. Personal med olika behörigheter uppdaterar allt innehåll. Avancerad sortering och administration av ansö...
Syndicate content